Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

dr hab. inż. Ewa Szpyrka prof. UR (kierownik Katedry)/Ewa Szpyrka, BEng, PhD, DSc, Department Head

e-mail: ewaszpyrka@interia.pl

konsultacje/Consultation hours: wtorek/ Tuesday 11:00-13:00 pok./room 117, G4

Tel/Phone. +48178516896

adres: Warzywna 1a, bud G4, pok. 117

Badania/Research interests: występowanie i zanikanie pozostałości pestycydów w roślinach i środowisku, szacowanie narażenia konsumentów na pozostałości pestycydów pobierane z żywnością / occurrence and dissipation of pesticide residues in plants and in the environment, estimation of consumer exposure to pesticides residues taken from food

 

prof. dr hab. Jacek Kozdrój/ Jacek Kozdrój, PhD, DSc, ProfTit

Tel./Phone +48178518754

e-mail: jkozdroj@ur.edu.pl  

konsultacje/Consultation hours: środa/ Wednesday 11:00 - 13:00 pok./room 324, A0

 

dr Bartosz Piechowicz/Bartosz Piechowicz, PhD

e-mail: bpiechow@ur.edu.pl

konsultacje/Consultation hours: środa/Wednesday  7:00- 9:00 pok./room  7, W1

tel./Phone: +48178723254

adres: Werynia 502, pok. 7

Badania/Research interests:  toksykologia pestycydów, alternatywne metody zwalczania szkodników / toxicology of pesticides, alternative methods of pest control

 

mgr inż. Magdalena Podbielska/Magdalena Podbielska, BEng, MSc

e-mail: magdapodbiel@gmail.com

Konsultacje/Consultation hours: poniedziałek/Monday 8:00-10:00 pok./room 117, G4

Tel/Phone. +48178516896

adres: Warzywna 1a, bud G4, pok. 117

Badania/Research interests: zanikanie pozostałości środków ochrony roślin,  wpływ preparatów biologicznych na obniżanie pozostałości pestycydów, oznaczanie pozostałości pestycydów, optymalizacja metod i technik analitycznych / the dissipation of plant protection products, the effect of biological preparations on the reduction of pesticide residues, the determination of pesticide residues, optimization of analytical methods and techniques

 

mgr inż. Aneta Zwolak/Aneta Zwolak, BEng, MSc - Research, Technical and Administrative Staff

e-mail: anetazwolak@o2.pl

Tel/Phone. +48178518754

adres: Pigonia 1, bud A0

 

Program badań naukowych realizowanych przez  Katedrę Chemii Analitycznej:

 • Badania nad występowaniem pozostałości pestycydów w materiale roślinnym, próbkach środowiskowych (gleba, woda) z zastosowaniem metod rekomendowanych przez Unię Europejską, opisanych w normach i najnowszych publikacjach.
 • Ustalanie modeli zanikania pozostałości pestycydów w materiale roślinnym i glebie po wykonaniu doświadczeń polowych zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Eksperymentalnej i pobieraniu próbek laboratoryjnych według aktualnych rozporządzeń ministerialnych/dyrektyw unijnych.
 • Określenie i ocena ekspozycji pszczoły miodnej (Apis mellifera) na działanie środków ochrony roślin stosowanych w uprawach roślin nektarujących i analiza pozostałości pestycydów w produktach pszczelich.
 • Badania zmian poziomów pozostałości pestycydów podczas procesu przetwarzania oraz przemysłowego mycia i sortowania owoców/warzyw.
 • Badanie skuteczności usuwania pestycydów z wód i ścieków przemysłowych z zastosowaniem koagulantów.
 • Analiza oddziaływania środków ochrony roślin na wybrane parametry fizjologiczne i behawior owadów.

 

The research program carried out by Department of Analytical Chemistry:

 • Research on occurrence of pesticide residues in plant material and environmental samples (soil, water), using methods recommended by the European Union as described in standards and recent publications.
 • Establishing of dissipation models for pesticide residue in plant material and soil after field experiments carried out according to the principles of Good Experimental Practice and the current Ministerial Ordinances/EU directives.
 • Identification and assessment of exposure of honey bee (Apis mellifera) to plant protection products used in nectar crops, and occurrence of pesticide residues in bee products.
 • Studies on the changes in pesticide residue levels during processing and industrial preparation of fruits/vegetables before sending them to consumers or manufactures.
 • Studies on the effectiveness of pesticide removal from industrial water and waste water using coagulants.
 • Analysis of the impact of plant protection products on selected physiological parameters and behavior of insects.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow