Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

 

Profesorowie

 

  dr hab. inż. Ewa Szpyrka prof. UR - Kierownik Katedry / 

  Ewa Szpyrka, BEng, PhD, DSc, Head of Department

  Tel./Phone: +48178516814

  e-mail: ewaszpyrka@interia.pl

  adres: Warzywna 1a, pok. 127, G4

  Badania/Research interests: występowanie i zanikanie pozostałości

  pestycydów w roślinach i środowisku, szacowanie narażenia

  konsumentów na pozostałości pestycydów pobierane z żywnością /

  occurrence and dissipation of pesticide residues in plants and in the environment, estimation of consumer exposure to pesticides residues taken from food

 

 

dr hab. Grzegorz Chrzanowski, prof. UR / Grzegorz Chrzanowski, PhD, DSc

Tel./Phone: +48178518753

e-mail: gchrzanowski@ur.edu.pl

pok./room 322, B1, A0

 

 

dr hab. Iwona Kania, prof. UR / Iwona Kania PhD, DSc

Tel./Phone: +48177855458

e-mail: ikania@ur.edu.pl

pok./room 458 D9

 

 

  dr hab. Małgorzata Kus-Liśkiewicz, prof. UR Wydziałowy

  Koordynator ds. Programu ERASMUS/ MOST)/

  Małgorzata Kus-Liśkiewicz PhD, DSc ERASMUS/ MOST Coordinator

  Tel./Phone: +48178518586

  e-mail: mkus@ur.edu.pl

  pok./room 326, B1, A0

  Badania/Research interests: Genetyka, Biotechnologia, Biosensoryka/

  Genetics, Biotechnology, Biosensors

 

 

  dr hab. Anna Lewińska, prof. UR /

  Anna Lewińska, PhD, DSc

  Tel./Phone: +48178518609,

  e-mail: alewinska@o2.pl

  pok./room 325, B1, A0

  Badania/Research interests: biologia nowotworów/

  cancer biology, starzenie komórkowe/cellular senescence,

  toksykologia molekularna/molecular toxicology

 

 

  dr hab. Robert Pązik, prof. UR /

  Robert Pązik, PhD, DSc, Associate Professor

  Tel./Phone: +48178518563

  e-mail: rpazik@ur.edu.pl

  pok./room 209, B3, A0 

  Badania/Research interes: Główny nurt zainteresowań naukowych jest

  silnie związany z syntezami nanomateriałów i badaniem związków

  pomiędzy wpływem metod i warunków syntezy na właściwości

  fizykochemiczne materiałów funkcjonalnych (struktura,

  luminescencja, magnetyzm) z mocnym akcentem położonym na otrzymywanie nowych biomateriałów, nanokompozytów i ich interakcja z rzeczywistymi układami biologicznymi. Projektowanie i rozwijanie nowych złożonych układów bazujących na nanomateriałach typu core-shell, kompozytów, hybryd nieorganiczno-organicznych w kierunku pogłębienia ogólnego stanu wiedzy z zakresu oddziaływania nanomateriałów (funkcjonalizacja powierzchni, cytotoksyczność itp.) z biomolekułami oraz liniami komórkowymi in vitro w kierunku możliwości zastosowania w zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych dla medycyny.

The main scientific interests are strongly focused on studies of the effect of hydrolytic and non-hydrolytic reaction conditions on structural, luminescence and magnetic properties of complex metal oxide nanoparticles showing prospects in bio-related area. Efforts are directed towards identification of the optimal conditions for fabrication of highly crystalline, biocompatible particles showing luminescence as well as magnetic properties for FI (fluorescence imaging), MRI (magnetic resonance imaging) or MDT (magnetic drug targeting) applications. In particular, thorough study of influence of particle size, dopant(s) concentration with evaluation of optimal concentrations of optically active cations (mainly trivalent rare earth cations) on the emission or up-conversion processes are conducted using as a host matrix perovskites, spinels, molybdates, silicates, phosphates and many more. Special interest is put on development and engineering of the magnetic spinel nanoparticles MFe2O4 and their combination i.e. Co1-xNixFe2O4 using non-hydrolytic approach based on microwave driven Bradley's reaction combined with cytotoxic assessment of systems on chosen cell lines in vitro.

 

 

  dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR / Maciej Wnuk, PhD, DSc

  Tel./Phone: +48178518609

  e-mail: mawnuk@gmail.com

  pok./room 325, B1, A0

  Badania/Research interests: Cytogenetyka molekularna, Starzenie

  komórkowe, Biologia jąderka, Toksykologia molekularna,

  nanotoksykologia/molecular cytogenetics, cellular senescence,

  nucleolus biology, molecular toxicology, nanotoxicology

 

 

 

 

Adiunkci

 

  dr inż. Jagoda Adamczyk-Grochala /

  Jagoda Adamczyk-Grochala, BEng, PhD

  Tel./Phone: +48178518520

  e-mail: ag1jagoda@gmail.com

  pok./room 323, B1, A0

  Badania/Research interests: genomowa niestabilność,

  biotechnologia molekularna/genomic instability, molecular

                                    biotechnology

 

 

  dr Daniel Broda / Daniel Broda, PhD

  Tel./Phone: +48178518753

  e-mail: danielbroda@wp.pl

  pok./room 322, B1, A0

  Badania/Research interests: Biochemia, Biotechnologia

  mikrobiologiczna, Biotechnologia analityczna, Proteomika,

  Nanobiotechnologia/ Biochemistry, Microbial biotechnology,

  Analytical Biotechnology, Proteomics, Nanobiotechnology

 

 

dr inż. Anna Górka / Anna Górka BEng, PhD

Tel./Phone: +48178516896

e-mail: agorka@ur.edu.pl

pok./room 117, G4

Badania/Research interests: Analiza związków o znaczeniu biologicznym z wykorzystaniem technik chromatograficznych i spektroskopowych/Analysis of biological substances with the use of chromatographic and spectroscopic techniques

 

 

 

  dr Leszek Potocki (kierownik praktyk studenckich) /

  Leszek Potocki, PhD

  Tel./Phone: +48178518578

  e-mail: lpotok@o2.pl

  pok./room 320, B1, A0

  Badania/Research interests: diagnostyka in situ wirusów, toksykologia

                                    molekularna/in situ diagnostics of viruses, molecular toxicology

 

dr Iwona Rzeszutek / Iwona Rzeszutek, PhD

Tel./Phone: +48178518578

e-mail: iwona.rzeszutek89@gmail.com

pok./room 320, B1, A0

Badania/Research interests: genetyka molekularna/molecular genetics

 

dr inż. Magdalena Słowik Borowiec / Magdalena Słowik Borowiec, BEng, PhD

Tel./Phone: +48178516896

e-mail: m.slowik_borowiec@interia.pl

Adres: Warzywna 1a, pok. 117, G4

Badania/Research interests: Występowanie, kinetyka zanikania oraz ocena pozostałości pestycydów w materiale roślinnym oraz próbkach środowiskowych, wpływ procesów przetwarzania na zawartość substancji czynnych, optymalizacja i opracowywanie nowych metod analitycznych / Occurrence, kinetics of the disappearance and evaluation of pesticide residues in plant material and environmental samples, impact of food processing on the content of active substances, optimization and development of new analytical methods

 

 

Asystenci

 

  mgr inż. Anna Deręgowska / Anna Deręgowska, BEng, MSc

  PhD student of Postgraduate School of Molecular Medicine

  Tel./Phone: +48178518520

  e-mail: deregowskaanna@o2.pl

  pok./room 323, B1, A0

  Badania/Research interests: Genomowa niestabilność, Immunologia,

  Biotechnologia molekularna/ Genomic instability, immunology,

  Molecular biotechnology

 

 

  mgr Ewelina Kuna / Ewelina Kuna, MSc

  Tel./Phone: +48178518520

  e-mail: gawel.ewelina@gmail.com

  pok./room 323, B1, A0

 

 

 

 

  mgr inż. Magdalena Podbielska / 

  Magdalena Podbielska, BEng, MSc

  Tel./Phone: +48178516814

  e-mail: magdapodbiel@gmail.com

  adres: Warzywna 1a, pok. 127, G4

  Badania/Research interests: zanikanie pozostałości środków ochrony

  roślin, wpływ preparatów biologicznych na obniżanie pozostałości

  pestycydów, oznaczanie pozostałości pestycydów, optymalizacja

  metod i technik analitycznych / the dissipation of plant protection products, the effect of biological preparations on the reduction of pesticide residues, the determination of pesticide residues, optimization of analytical methods and techniques

 

 

Pracownicy techniczni

 

mgr inż. Dominika Błoniarz – pracownik inżynieryjno-techniczny / Dominika Błoniarz, BEng, MSc Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone: +48178518620

pok./room 81, B2, A0

 

mgr inż. Kinga Hęclik – pracownik inżynieryjno-techniczny / Kinga Hęclik, BEng, MSc Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone: +48178518562

e-mail: kheclik@ur.edu.pl

pok./room 208, B3, A0

 

  mgr inż. Bartosz Jagusztyn- pracownik naukowo-

  techniczny / Bartosz Jagusztyn, BEng, MSc, Research,

  Technical and Administrative Staff

  Tel./Phone: +48178518620

  e-mail: bartoszjagusztyn@wp.pl

  pok./room 81, B2, A0

 

mgr Wiktoria Jordan-Stasiło- pracownik inżynieryjno-techniczny / Wiktoria Jordan-Stasiło MSc, Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone: +48177855457

e-mail: wjordan@ur.edu.pl

pok./room 459 D9

 

 

inż. Paulina Książek - pracownik inżynieryjno- techniczny / Paulina Książek BEng, Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone. +48178516896

e-mail: ksiazekpaulina@onet.pl

pok./room 117, G4

adres: Warzywna 1a, pok. 117, G4

 

 

   mgr inż. Magdalena Kulpa-Greszta

   - pracownik inżynieryjno-techniczny /

   Magdalena Kulpa-Greszta, BEng, MSc, PhD student,

   Research, Technical and Administrative Staff

   Tel./Phone: +48178518562

   e-mail: magdalena.kulpa90@gmail.com

   pok./room 208, B3, A0

 

 

 

  mgr inż. Bernadetta Oklejewicz - pracownik naukowo-techniczny/

  Bernadetta Oklejewicz, BEng, MSc, Research,

  Technical and Administrative Staff

  Tel./Phone. +48178518620

  e-mail: b.oklejewicz@gmail.com

  pok./room 81, B2, A0

  Badania/Research interests: toksykologia molekularna, cytogenetyka

  zwierząt/molecular toxicology, animal cytogenetics

 

 

  mgr Anna Tomaszewska – pracownik inżynieryjno-techniczny /

  Anna Tomaszewska, MSc, Research, Technical

  and Administrative Staff

  Tel./Phone: +48178518563

  e-mail: atomaszewska@ur.edu.pl

  pok./room 209, B3, A0

 

 

mgr inż. Aneta Zwolak - pracownik naukowo-techniczny / Aneta Zwolak, BEng, MSc - Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone. +48178516896

e-mail: anetazwolak@o2.pl

pok./room 117, G4

adres: Warzywna 1a, pok. 117, G4

 

 

 

Adres:

 

Katedra Biotechnologii

Instytut Biologii i Biotechnologii

Kolegium Nauk Przyrodniczych

Uniwersytet Rzeszowski

ul. Pigonia 1

35-310 Rzeszów

 

Department of Biotechnology

Institute of Biology and Biotechnology

College of Natural Sciences

University of Rzeszow

ul. Pigonia 1

35-310 Rzeszów

Poland

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow