Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Zapytanie ofertowe na LEKARZA WETERYNARII świadczącego usługi opieki nad zwierzętami doświadczalnymi.02.03.2017 15:14

Rzeszów, dnia 02.03.2017 r.

 

Zamawiający:                               

Uniwersytet Rzeszowski

al. Rejtana 16c

35-959 Rzeszów

NIP  813-32-38-822

REGON  691560040

Rachunek: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Rzeszowie

                  48 8642 1126 2012 1119 9353 0001

 

adres do korespondencji:

 

Uniwersytet Rzeszowski

Sekretariat Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej I Nauk

Podstawowych

36-100 Kolbuszowa, Werynia 502, Pałac - pok. 26a lub 26b,

tel. (017) 872 32 53 (65)

Kontakt mailowy: biotech@ur.edu.pl

                                                                                                         

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:

 

LEKARZA WETERYNARII

świadczącego usługi opieki nad zwierzętami doświadczalnymi

 

I Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki nad zwierzętami doświadczalnymi przebywającymi w Pozawydziałowym Zamiejscowym Instytucie Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 (zał.1 konkurs lekarz weterynarii) do niniejszego zapytania.

 

 

II Termin realizacji zamówienia:

 

12 miesięcy

 

III Opis sposobu przygotowywania oferty cenowej:

 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Magdalena Kulpa
tel. 533493300, e-mail - magdalena.kulpa90@gmail.com

 

IV Kryteria oceny oferty:

Zamawiający zleci realizację dostawy Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania zawarte  w zapytaniu i będzie najkorzystniejsza cenowo.

 

V Opis sposobu składania oferty

 

Ofertę (punkt III) należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie na adres:

Uniwersytet Rzeszowski

Sekretariat Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej I Nauk

Podstawowych

36-100 Kolbuszowa, Werynia 502, Pałac - pok. 26a lub 26b,

do dnia 17.03.2017 r., do godz. 15:00 .

 

Na kopercie musi znajdować się opis: zapytanie ofertowe dotyczące opieki nad zwierzętami doświadczalnymi, nie otwierać przed dniem 18.03.2017 r. godz. 9:00.

 

VI Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2017 r. o godz. 9:00.

 

VII Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy tylko z wybranym Wykonawcą.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.

 

 

 

Pliki do pobrania:

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow