Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Zapytanie ofertowe na LEKARZA WETERYNARII świadczącego usługi opieki nad zwierzętami doświadczalnymi.02.03.2017 15:14

Rzeszów, dnia 02.03.2017 r.

 

Zamawiający:                               

Uniwersytet Rzeszowski

al. Rejtana 16c

35-959 Rzeszów

NIP  813-32-38-822

REGON  691560040

Rachunek: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Rzeszowie

                  48 8642 1126 2012 1119 9353 0001

 

adres do korespondencji:

 

Uniwersytet Rzeszowski

Sekretariat Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej I Nauk

Podstawowych

36-100 Kolbuszowa, Werynia 502, Pałac - pok. 26a lub 26b,

tel. (017) 872 32 53 (65)

Kontakt mailowy: biotech@ur.edu.pl

                                                                                                         

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:

 

LEKARZA WETERYNARII

świadczącego usługi opieki nad zwierzętami doświadczalnymi

 

I Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki nad zwierzętami doświadczalnymi przebywającymi w Pozawydziałowym Zamiejscowym Instytucie Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 (zał.1 konkurs lekarz weterynarii) do niniejszego zapytania.

 

 

II Termin realizacji zamówienia:

 

12 miesięcy

 

III Opis sposobu przygotowywania oferty cenowej:

 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Magdalena Kulpa
tel. 533493300, e-mail - magdalena.kulpa90@gmail.com

 

IV Kryteria oceny oferty:

Zamawiający zleci realizację dostawy Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania zawarte  w zapytaniu i będzie najkorzystniejsza cenowo.

 

V Opis sposobu składania oferty

 

Ofertę (punkt III) należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie na adres:

Uniwersytet Rzeszowski

Sekretariat Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej I Nauk

Podstawowych

36-100 Kolbuszowa, Werynia 502, Pałac - pok. 26a lub 26b,

do dnia 17.03.2017 r., do godz. 15:00 .

 

Na kopercie musi znajdować się opis: zapytanie ofertowe dotyczące opieki nad zwierzętami doświadczalnymi, nie otwierać przed dniem 18.03.2017 r. godz. 9:00.

 

VI Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2017 r. o godz. 9:00.

 

VII Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy tylko z wybranym Wykonawcą.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.

 

 

 

Pliki do pobrania:

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow