Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

 

 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

(wg programu obowiązującego studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018)

Do wyboru możliwe są dwie specjalności:

 

Biotechnologia analityczna

 

Biotechnologia medyczna

(wspólnie z Wydziałem Medycznym)

 

 

W celu uzyskania tytułu zawodowego – inżyniera student zobowiązany jest do ukończenia 7 semestrów o ogólnej liczbie godzin dydaktycznych 2490 oraz dodatkowo 4 tygodniowych praktyk zawodowych w wymiarze 160 godzin (nie wcześniej niż po III semestrze), obowiązkowych zajęć z Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w wymiarze 6 godzin (w pierwszym semestrze zajęć). Całkowita liczba punktów ECTS zrealizowana przez studenta podczas studiów wynosi 210 (30 ECTS/semestr). Liczba egzaminów przewidziana programem - 18.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o sylabusy konstruowane przez prowadzących przedmioty i zatwierdzane przez koordynatora przedmiotu i kierownika jednostki. Sylabusy opracowywane są zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zarządzenia nr 11/2017 Rektora UR z 03.03.2017r

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi zdobyć w cyklu kształcenia na kierunku Biotechnologia to 210, z czego z zajęć kształcenia w zakresie treści ogólnych i podstawowych musi uzyskać 59 punktów a z zakresu treści kształcenia kierunkowego 62 punkty ECTS. Treści kształcenia specjalnościowego, w tym  treści związane z modułem dyplomowym i praktyką odpowiadają 89 punktom ECTS. Do realizacji zajęć praktycznych (laboratoryjnych i projektowych) w programie kształcenia przewidziane jest 1350 godzin.

PLAN STUDIÓW:

ZAŁĄCZNIK

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

specjalność Biotechnologia molekularna

(wg programu obowiązującego studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018)

 

W celu uzyskania tytułu magistra biotechnologii student zobowiązany jest do ukończenia 3 semestrów o ogólnej liczbie godzin dydaktycznych 900. Całkowita liczba punktów ECTS zrealizowana przez studenta podczas studiów wynosi 90 (30 ECTS/semestr). Liczba egzaminów przewidziana programem - 7.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o sylabusy konstruowane przez prowadzących przedmioty i zatwierdzane przez koordynatora przedmiotu i kierownika jednostki. Sylabusy opracowywane są zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zarządzenia nr 11/2017 Rektora UR z 03.03.2017r

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi zdobyć w cyklu kształcenia na kierunku Biotechnologia, studiach drugiego stopnia to 90, z czego z kształcenia w zakresie treści ogólnych i podstawowych 11 punktów, treści kształcenia kierunkowego i specjalnościowego 47 punktów ECTS; ponadto w zakresie przygotowania pracy dyplomowej powinien uzyskać 32 punktów ECTS.

 

PLAN STUDIÓW:

ZAŁĄCZNIK

 

 

 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

(wg programu obowiązującego studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016)

NOWA SPECJALNOŚĆ REALIZOWANA WSPÓLNIE Z WYDZIAŁEM MEDYCZNYM

Biotechnologia medyczna

W celu uzyskania tytułu zawodowego – inżyniera student zobowiązany jest do ukończenia 7 semestrów o ogólnej liczbie godzin dydaktycznych 2580 oraz dodatkowo 4 tygodniowych praktyk zawodowych w wymiarze 160 godzin (nie wcześniej niż po III semestrze), obowiązkowe zajęcia z Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w wymiarze 6 godzin (w pierwszym semestrze zajęć). Całkowita liczba punktów ECTS zrealizowana przez studenta podczas studiów wynosi 210 (I semestr - 30 ECTS, II semestr 30 ECTS, III semestr - 30 ECTS, IV semestr 30 ECTS, V semestr – 30 ECTS, VI semestr – 30 ECTS, VII semestr – 30 ECTS). Liczba egzaminów przewidziana programem - 19.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o sylabusy konstruowane przez prowadzących przedmioty i zatwierdzane przez koordynatora przedmiotu i kierownika jednostki. Sylabusy opracowywane są zgodnie z załącznikiem z załącznikiem 2 Zarządzenia Rektora UR  Nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015.

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi zdobyć w cyklu kształcenia na kierunku Biotechnologia to 210, z czego z zajęć kształcenia w zakresie treści podstawowych musi uzyskać 65 punktów, treści kształcenia kierunkowego 61 i specjalnościowego (V-VII semestr) 65 punktów ECTS; ponadto w zakresie przygotowania projektu inżynierskiego powinien uzyskać 19 punktów ECTS.

 

PLAN STUDIÓW:

ZAŁĄCZNIK 1 (plan studiów semestr 1-4),

ZAŁACZNIK 2 (plan studiów specjalność Biotechnologia analityczna, semestr 5-7),

ZAŁĄCZNIK 3 (plan studiów specjalność Biotechnologia medyczna, semestr 5-7).

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

(wg programu obowiązującego studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015)

W celu uzyskania tytułu zawodowego – inżyniera student zobowiązany jest do ukończenia 7 semestrów o ogólnej liczbie godzin dydaktycznych 2580 oraz dodatkowo 4 tygodniowych praktyk zawodowych w wymiarze 160 godzin (nie wcześniej niż po III semestrze), obowiązkowe zajęcia z Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w wymiarze 6 godzin (w pierwszym semestrze zajęć). Całkowita liczba punktów ECTS zrealizowana przez studenta podczas studiów wynosi 210 (I semestr - 30 ECTS, II semestr 30 ECTS, III semestr - 30 ECTS, IV semestr 30 ECTS, V semestr – 30 ECTS, VI semestr – 30 ECTS, VII semestr – 30 ECTS). Liczba egzaminów przewidziana programem - 19.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o sylabusy konstruowane przez prowadzących przedmioty i zatwierdzane przez koordynatora przedmiotu i kierownika jednostki. Sylabusy opracowywane są zgodnie z załącznikiem 2 Zarządzenia Rektora UR  Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r.

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi zdobyć w cyklu kształcenia na kierunku Biotechnologia to 210, z czego z zajęć kształcenia w zakresie treści podstawowych musi uzyskać 65 punktów, treści kształcenia kierunkowego 61 i specjalnościowego (V-VII semestr) 65 punktów ECTS; ponadto w zakresie przygotowania projektu inżynierskiego powinien uzyskać 19 punktów ECTS.

Do realizacji zajęć praktycznych (laboratoryjnych i projektowych) w programie kształcenia przewidziane jest 1320 godzin i 185 punktów ECTS (specjalność Biotechnologia analityczna).

 

PLAN STUDIÓW:

ZAŁĄCZNIK 4 (plan studiów semestr 1-4),

ZAŁACZNIK 2 (plan studiów specjalność Biotechnologia analityczna, semestr 5-7),

  

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

specjalność Biotechnologia molekularna

(wg programu obowiązującego studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016)

 

W celu uzyskania tytułu magistra biotechnologii student zobowiązany jest do ukończenia 3 semestrów o ogólnej liczbie godzin dydaktycznych 900. Całkowita liczba punktów ECTS zrealizowana przez studenta podczas studiów wynosi 90 ( I semestr - 30 ECTS, II semestr 30 ECTS, III semestr - 30 ECTS). Liczba egzaminów przewidziana programem - 9.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o sylabusy konstruowane przez prowadzących przedmioty i zatwierdzane przez koordynatora przedmiotu i kierownika jednostki. Sylabusy opracowywane są zgodnie z Zarządzeniem Rektora UR 2 Zarządzenia Rektora UR  Nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015..

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi zdobyć w cyklu kształcenia na kierunku Biotechnologia, studiach drugiego stopnia to 90, z czego z kształcenia w zakresie treści podstawowych 12 punktów, treści kształcenia kierunkowego 15 i specjalnościowego 31 punktów ECTS; ponadto w zakresie przygotowania pracy dyplomowej powinien uzyskać 32 punktów ECTS.

 

PLAN STUDIÓW:

ZAŁĄCZNIK 8 (plan studiów semestr 1-3)

 

Pliki do pobrania:

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow