Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.  
Zamknij

Skład Komisji

Pełniona funkcja

Adres siedziby

Telefon

E-mail kontaktowy dla kandydatów

dr inż. Jennifer Mytych

przewodnicząca

Wydział

 Biotechnologii

bud. A0,

skrzydło B3,

pok. 200

ul. Pigonia 1a

 

 017 851 87 64

rekrutacja.biotechnologiaurz@gmail.com

mgr Małgorzata Bieleń

członek

mgr Justyna Strzelczyk

sekretarz

 

 

Skład Komisji Egzaminacyjnej

Lp.

imię i nazwisko

pełniona funkcja
w WKR

adres e mail

1.

dr Leszek Potocki

przewodniczący

lpotok@o2.pl

2.

dr Anna Tabęcka-Łonczyńska

członek

 

annaurz@wp.pl

 

3.

mgr inż. Jagoda Adamczyk-Grochala

członek

ag1jagoda@gmail.com

 

 

Harmonogram rekrutacji na studia magisterskie, rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019
 

rozpoczęcie rejestracji w  systemie IRK

ostatni dzień rejestracji w systemie IRK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych

wyniki kwalifikacji - system rekrutacyjny 

terminy egzaminów wstępnych

przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia

ostateczny wykaz osób przyjętych na studia

17 grudnia 2018

7 luty 2019

8 luty 2019

11 luty 2019

godz. 9:00 - 17:00

12-14 luty 2019

15 luty 2019

 

 

Kierunek biotechnologia

Poziom I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Brany będzie pod uwagę wynik jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka lub matematyka na poziomie podstawowym

lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

0,7

1

 

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

JĘZYK OBCY - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,003

 

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Wiedza z dziedziny nauk chemicznych, fizycznych, matematycznych i biologicznych na poziomie szkoły średniej oraz znajomość języka obcego na poziomie B1.

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

 

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Brany będzie pod uwagę wynik jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka lub matematyka - przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

określa część ogólna uchwały Senatu UR

Kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy - część pisemna lub ustna egzaminu dojrzałości (jedna wskazana przez kandydata).

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Wiedza z dziedziny nauk chemicznych, fizycznych, matematycznych i biologicznych na poziomie szkoły średniej oraz znajomość języka obcego na poziomie B1.

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

 

 

 

Kierunek – biotechnologia

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne

Profil – ogólnoakademicki

 

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych), jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree. Kryterium kwalifikacyjnym dla absolwentów kierunku biotechnologia jest ocena
z dyplomu ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree,
 a dla absolwentów innych kierunków studiów podstawą przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydata.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem bez egzaminu na studiach I, II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Znajomość specjalistycznego słownictwa z zakresu procesów technologicznych i biologii eksperymentalnej oraz posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2.

W zakresie biologii eksperymentalnej (rozumienie biochemicznych, molekularnych i komórkowych podstaw funkcjonowania organizmów; umiejętność prowadzenia pracy doświadczalnej w naukach biologicznych,

w zakresie biologicznych aspektów biotechnologii (rozumienie możliwości wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii, stosowanie podstawowych technik eksperymentalnych i laboratoryjnych biologii molekularnej),

w zakresie interpretacji (analiza statystyczna, prezentacja i dokumentacja wyników eksperymentu oraz prezentacja
 i dokumentacja wyników zadań o charakterze projektowym),

w zakresie technologicznych aspektów biotechnologii (ilościowy opis podstawowych procesów jednostkowych; wykorzystanie technicznych i technologicznych aspektów biotechnologii). Sposób weryfikacji – rozmowa kwalifikacyjna nt. kompetencji, wiedzy i umiejętności kandydata.

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

 

 

Pliki do pobrania:

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow