Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

 

BIOLOGIA – oferta dydaktyczna

 

* STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)

* STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (magisterskie) - specjalność Biologia eksperymentalna i Biologia środowiskowa.

 

Kierunek studiów Biologia należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych oraz przyrodniczych. Program studiów kierunku Biologia realizuje przedmioty obejmujące tematykę biochemii, biologii komórki, mikrobiologii czy biologii molekularnej, a także biologii środowiskowej w tym zagadnienia dotyczące zoologii i behawioryzmu zwierząt, botaniki i fitosocjologii oraz paleobiologii.

 

Absolwent studiów I stopnia (licencjat) na kierunku Biologia posługuje się terminologią oraz posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk biologicznych. Absolwent dysponuje wiedzą teoretyczną pozwalającą na wyjaśnienie zjawisk oraz procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w organizmach żywych na różnym poziomie ich organizacji. Zna i rozumie biochemiczne, genetyczne, molekularne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania organizmów pro- i eukariotycznych. Posiada umiejętności posługiwania się aparaturą oraz różnymi technikami badawczymi m.in. biochemicznymi, mikrobiologicznymi, genetycznymi, molekularnymi i immunologicznymi. Absolwent posiada ponadto umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Zdobyta wiedza, umiejętności oraz kompetencje pozwalają absolwentowi na podejmowanie pracy w laboratoriach badawczych, w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach i przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego.

 

Absolwent kierunku Biologia studiów II stopnia (magister) posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk biologicznych, a także specjalistyczną wiedzę z zakresu wybranej specjalności. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się specjalistyczną aparaturą naukowo-badawczą oraz zaawansowanymi technikami badawczymi. Posiada umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Zdobyta wiedza, umiejętności oraz kompetencje pozwalają absolwentowi na podejmowanie pracy w placówkach naukowych i naukowo-badawczych, a także w laboratoriach, firmach medycznych, farmaceutycznych i biotechnologicznych oraz w przemyśle. Ponadto absolwent przygotowany jest do pracy w placówkach naukowych, naukowo-badawczych, związanych z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną, w laboratoriach środowiskowych, w terenowych stacjach badawczych, a także w urzędach administracji państwowej i samorządowej oraz w muzeach.

 

 

Zajęcia naukowo-dydaktyczne na kierunku Biologia prowadzone są w nowoczesnych budynkach kampusu uniwersyteckiego na osiedlu Zalesie w Rzeszowie.

 

BIOTECHNOLOGIA - oferta dydaktyczna

 

* STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - specjalność Biotechnologia analityczna i specjalność prowadzona wspólnie z Wydziałem Medycznym - Biotechnologia medyczna;

* STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - specjalność Biotechnologia molekularna.

 

Kierunek studiów Biotechnologia, ze względu na interdyscyplinarność, należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych (P), nauk rolniczych,  leśnych i weterynaryjnych (R), a także technicznych (T). Przedmiotem kształcenia na kierunku Biotechnologia  jest integracja wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych w zakresie wymienionych wyżej obszarów kształcenia i kompetencji inżynieryjnych w celu wykorzystania materiałów i procesów biologicznych, w szczególności biosyntezy i biotransformacji przebiegających z udziałem drobnoustrojów, kultur tkankowych — roślinnych i zwierzęcych — in vitro oraz enzymów; izolacji otrzymanych w ten sposób bioproduktów oraz usług.

Uwzględniając efekty kształcenia dla trzech obszarów i kompetencji inżynierskich opracowano sylwetkę absolwenta – studiów I stopnia (inżyniera). Absolwent kierunku Biotechnologia jest przygotowany do pracy w firmach i laboratoriach przemysłu biotechnologicznego, także przemysłu pokrewnego; pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych. Potrafi wykonać  podstawową  analitykę i pracować z użyciem materiału biologicznego, zna obsługę aparatury badawczej oraz urządzeń technologicznych. Samodzielnie rozwija własne umiejętności zawodowe i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

W opracowaniu sylwetki absolwenta – studiów II stopnia wzięto pod uwagę efekty kształcenia określone dla trzech wyżej wymienionych obszarów oraz określono kwalifikacje absolwenta pod względem  wiedzy i umiejętności w zakresie opracowywania i optymalizacji procesów biotechnologicznych; projektowaniu i prowadzeniu procesów ukierunkowanych na otrzymanie produktów o pożądanych cechach; projektowaniu i prowadzeniu eksperymentu oraz prowadzeniu prac badawczych w zakresie biotechnologii molekularnej.

 

 

Szczegółowy opis programu studiów- Biotechnologia znajduje się w dziale dydaktyka

 

Dlaczego warto studiować Biotechnologię na Naszym Wydziale - wyjaśnia światowej sławy Biolog Molekularny Prof. Mariusz Nowacki z Instytutu Biologii Komórki Uniwersytetu w Bernie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow